• log in
  • create an account

Enrollment for postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Inżynieria ruchu i planowanie transportu

Details
Code N6IRPT1
Organizational unit Faculty of Civil and Transport Engineering
Field of studies Inżynieria ruchu i planowanie transportu
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych
  Ask a question
Phase 1 (03.06.2024 00:00 – 04.10.2024 23:59)

Absolwent studium podyplomowego Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu pogłębi specjalistyczną wiedzę i nabędzie nowych umiejętności w zakresie organizacji i planowania transportu. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach oraz projektach poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje oraz nabywają praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w obszarze inżynierii ruchu i planowania transportu, takie jak np.:

    analizy i prognozowanie ruchu,
    planowanie infrastruktury transportowej i efektywne jej wykorzystanie,
    organizacja ruchu,
    kształtowanie sieci transportu drogowego oraz publicznego pasażerskiego dla obszarów gmin, miast i regionów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, środowiskowych i ekonomicznych oraz zasad inżynierii ruchu.