• log in
 • create an account

Enrollment for postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

Details
Code N6ISZP1
Organizational unit Faculty of Mechanical Engineering
Field of studies Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych
  Ask a question
Phase 1 (03.06.2024 00:00 – 15.10.2024 23:59)

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysł 4.0 oraz przedstawienie kluczowych technologii wspomagających transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0.

Słuchacze nabędą kompetencje m.in. z zakresu identyfikacji obszarów potencjału w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, a także zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie, jak również dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych).

Cykl zajęć obejmować będzie zagadnienia w obszarze:

 • podstaw koncepcji Przemysł 4.0
 • zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych, analiza finansowa (ROI), wyznaczenie wskaźników efektywności)
 • zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu
 • nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania)
 • metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie
 • nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych opartych o narzędzia sztucznej inteligencji
 • metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją
 • symulacji procesów produkcyjnych
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu - PLM (integracja na poziomie danych i procesów)
 • elastycznych systemów produkcyjnych
 • inżynierii wymagań w odniesieniu do projektowania, zakupu, produkcji i obsługi posprzedażowej.


Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

 • założeń Przemysłu 4.0
 • identyfikacji obszarów potencjału w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej
 • oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w obszarze Przemysłu 4.0
 • realizacji procesów w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne
 • zastosowania kluczowych technologii Przemysłu 4.0 (zaawansowana analiza danych, roboty przemysłowe, integracja technologii informatycznych i operacyjnych, cyfrowy bliźniak, przetwarzanie danych w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, druk addytywny)
 • inżynierii zorientowanej na klienta.