• log in
  • create an account

Enrollment for postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Inżynieria systemów zasilania wodorem

Details
Code N6ISZW1
Organizational unit Faculty of Civil and Transport Engineering
Field of studies Inżynieria systemów zasilania wodorem
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych
  Ask a question
Phase 1 (03.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie zagadnień teoretycznych dotyczących wodoru, jego wytwarzania, magazynowania i transportu. Przedstawione zagadnienia będą dotyczyły teoretycznych i eksploatacyjnych informacji dotyczących spalania wodoru w silnikach oraz ich wykorzystania w ogniwach paliwowych. Zagadnienia dotyczące certyfikacji elementów wyposażenia instalacji wodorowych wzbogacą wiedzę w zakresie konstrukcji i badań takich układów. Dodatkowo zwrócona będzie uwaga na zagadnienia modelowania i symulacji spalania wodoru w przestrzeniach zamkniętych.

 
Przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów zasilania wodorem, obejmującego zagadnienia:
•    wytwarzania, przechowywania i transportu wodoru, w szczególności przegląd technologii produkcji wodoru z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów; metody otrzymywania wodoru z paliw kopalnianych lub biomasy, mikrobiologiczne metody produkcji wodoru, elektrolizy i termolizy wody oraz metody termochemiczne; metody produkcji wodoru pod względem kosztów i oceny ich wpływu na środowisko;
•    tworzenia mieszanki i systemów spalania silników gazowych; przekazanie wiedzy w zakresie wpływu pracy silnika zasilanego paliwami gazowymi na środowisko naturalne; wskazanie zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi paliwa gazowe a wymaganiami dotyczącymi konstrukcji układów wtryskowych oraz zapłonowych; przekazanie informacji związanych z wpływem parametrów sterujących pracą silnika gazowego na jego osiągi;
•    podział ogniw paliwowych; budowa pojedynczego ogniwa, stosu, pakietu ogniw, w tym lokalizacja komponentów oraz systemy zabezpieczeń; przedstawienie zagadnień związanych z zastosowaniem ogniw paliwowych w środkach transportu; elementy eksploatacji ogniw paliwowych i ich skutki; badania ogniw paliwowych zasilanych różnymi paliwami; charakterystyki napięciowo-prądowe; moc użyteczna ogniw paliwowych; możliwości obciążania ogniw paliwowych, charakterystyki odpowiedzi na obciążenie;
•    zagadnienia związane z normami w ramach certyfikacji układów wodorowych; elementów wodorowego układu napędowego; magazynowania wodoru w pojazdach; przesyłu wodoru w pojazdach; dostosowania hal warsztatowych do napraw pojazdów o napędzie wodorowym;
•    uwarunkowania prawne i certyfikacyjne dotyczące stacji tankowania wodorem; procedury homologacyjne pojazdów uwzględniające napęd wodorowy; uwarunkowania prawne i certyfikacja instalacji do produkcji zielonego wodoru zawierających panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe;
•    modelowanie i symulacja procesów związanych z zasilaniem i spalaniem wodoru: cele modelowania i symulacji, modele równowagowe i nierównowagowe, modelowanie 2D oraz 3D procesów zasilania wodorem o spalania w przestrzeniach zamkniętych; modelowanie wtryski i spalania w silniku;
•    sektor wodorowy – struktura i globalny zasięg; perspektywy przyszłych możliwości; programy zrównoważonego rozwoju; zielony wodór: wytwarzanego w oparciu o odnawialne źródła energii; dekarbonizacja branż: hutnictwo, ciężki transport drogowy i morski czy produkcja cementu - analiza rynku polskiego i światowego; przegląd wybranych metod zastosowania wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych; ocena sprawności systemowej; efektywność łańcucha wodorowego; sprawność procesu; warianty wykorzystania wodoru w motoryzacji indywidualnej oraz energetyce; postęp technologiczny, świadomość ekologiczna; wodór jako zrównoważone, odpowiedzialne paliwo; problemy magazynowania i produkcji;
•    systemy zarządzania energią napędów zasilanych wodorem, w tym; chemiczne źródła prądu, rodzaje akumulatorów energii elektrycznej, konstrukcje ogniw paliwowych; układy wtryskowe, układy zasilania powietrzem, konwertery energii, akumulacja energii; działanie elektrolizera, uwzględnienie energii z OZE, absorbcja; bilans energetyczny ogniwa paliwowego w wybranych stanach pracy; charakterystyka ładowania akumulatorów w warunkach jazdy i postoju;
•    podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem i ich rozumienie; metody zarządzania ryzykiem zagrożeń; idea i koncepcja identyfikacji zagrożeń w systemach technicznych; metody identyfikacji zagrożeń; proces oceny, metody szacowania i wyceny ryzyka zagrożeń z wykorzystaniem metod jakościowych (matrycowych) i ilościowych; taktyki postępowania wobec ryzyka zagrożeń.