• log in
  • create an account

Enrollment for postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów

Details
Code N6TBRR1
Organizational unit Faculty of Environmental Engineering and Energy
Field of studies Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych
  Ask a question
Phase 1 (03.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w przedsiębiorstwach/instytucjach odpowiedzialnych za renowację i eksploatację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, pozna nowoczesne metody bezwykopowej renowacji sieci wodno – kanalizacyjnej, narzędzia informatyczne umożliwiające analizę funkcjonowania tych systemów i wybór optymalnych rozwiązań w zakresie ich renowacji. Pozna zasady i sposoby pozyskiwania i opracowywania danych oraz będzie potrafił je wykorzystywać w praktyce inżynierskiej.
Przekazane zostaną specjalistyczna wiedza i umiejętności obejmująca szczegółowe zagadnienia dotyczące:
• technologii bezywykopowych,
• planowania odnowy przewodów wodociągowych,
• diagnostyki i czyszczenia sieci podziemnych,
• podstaw normowych i wytycznych technicznych podczas projektowania (normalizacja),
• prawnych i ekonomicznych aspekto renowacji bezwykopowych,
• bezwykopowych napraw komór i studni,
• renowacji i rekonstrukcji przewodów bez technologii utwardzanych powłok żywicznych,
• renowacji i rekonstrukcji przewodów powłokami żywicznymi,
• maszyn i urządzeń stosowanych w renowacjach bezwykopowych,
• naprawy konstrukcji podziemnych obiektów infrastruktury technicznej wykonanych jako murowane lub żelbetowe,
• technologii bezwykopowej wymiany,
• jakości wody przeznaczonej do spożycia,
• nowoczesnych metod pomiaru i diagnostyki w oparciu o modele BIM/GIS/3D.