• log in
  • create an account

Enrollment for postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Details
Code N6ZJAK2
Organizational unit Faculty of Mechanical Engineering
Field of studies Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych
  Ask a question
Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie jakością w teorii i praktyce to menadżer (inżynier jakości), który zajmuje się jakością procesów produkcyjnych (wytwarzania lub usługowych) z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym celem menadżera/inżyniera jakości jest zapewnienie, że produkty lub usługi oferowane przez firmę są zgodne z wymaganiami klientów oraz standardami jakościowymi. Aby zrealizować te cele, konieczne jest skuteczne sterowanie procesami, czyli m.in. ustalanie standardów, docelowych parametrów jakości produktów, zapobieganie powstawaniu braków i niezgodności, a także ocenianie i doskonalenie procesów i systemów. Absolwent studiów podyplomowych:
- posiada wiedzę na temat norm i standardów jakościowych, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, itp.
- planuje procesy jakościowe oraz potrafi zorganizować pracę zespołu w celu ich wdrożenia
- ma umiejętność analizy danych, w celu zrozumienia trendów oraz identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy
- posiada umiejętność komunikowania się z zespołem oraz innymi działami w przedsiębiorstwie
- posiada zdolność do myślenia kreatywnego i innowacyjnego, w celu opracowania metod i procesów poprawy jakości
- posiada wiedzę na temat inżynierii produkcji, aby zrozumieć procesy produkcyjne i wprowadzić zmiany w razie potrzeby
- inżynier jakości zna narzędzia i metody aby zapewnić ciągłość produkcji oraz jakości produktów.
Dlatego w programie ramowym Studiów znajdują się obszary dotyczące standaryzacji, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością oraz eliminowanie marnotrawstwa (Lean Manufacturing), a także zapewnienie stabilności procesów (Six Sigma).
Kwalifikacje i umiejętności potwierdzane są odpowiednimi dokumentami:
- świadectwem ukończenia Studiów [Ministerstwo Edukacji i Nauki]
- świadectwem Auditora wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) [Politechnika Poznańska]
- Certyfikatem Yellow Belta (Six Sigma) [TÜV SÜD]
- Certyfikatem Inżyniera Jakości [Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.]