• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Studia podyplomowe to forma kształcenia, na którą przyjmowani są Kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (dyplom inżyniera lub licencjata) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zakładanych efektów uczenia się. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

 

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i powinny umożliwiać uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Formy studiów

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy od: 03.06.2024 00:00
do: 20.09.2024 23:59
2 Energetyka jądrowa od: 01.07.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
3 Energia - fundament odporności infastruktury krytycznej od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
4 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 od: 03.06.2024 00:00
do: 15.10.2024 23:59
5 Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
6 Inżynieria pożarowa budynków od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
7 Inżynieria ruchu i planowanie transportu od: 03.06.2024 00:00
do: 04.10.2024 23:59
8 Inżynieria systemów zasilania wodorem od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
9 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
10 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
11 Organizacja i zarządzanie produkcją od: 03.06.2024 00:00
do: 16.09.2024 23:59
12 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
13 Podyplomowe Studia Menedżerskie – Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
14 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
15 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy od: 10.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
16 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
17 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków od: 01.07.2024 00:00
do: 27.09.2024 23:59
18 Smart Home - nowoczesne systemy sterowania inteligentnymi budynkami od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
19 Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
20 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce od: 10.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
21 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
22 Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - wdrażanie i raportowanie ESG od: 03.06.2024 00:00
do: 30.09.2024 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200