• log in
  • create an account

Enrollment for postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Studia podyplomowe to forma kształcenia, na którą przyjmowani są Kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (dyplom inżyniera lub licencjata) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zakładanych efektów uczenia się. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

 

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i powinny umożliwiać uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

Registration phases

Filters

  • Forms of studies

  • Groups of studies

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy from: 03.06.2024 00:00
to: 20.09.2024 23:59
2 Energia - fundament odporności infastruktury krytycznej from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
3 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 from: 03.06.2024 00:00
to: 15.10.2024 23:59
4 Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
5 Inżynieria pożarowa budynków from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
6 Inżynieria ruchu i planowanie transportu from: 03.06.2024 00:00
to: 04.10.2024 23:59
7 Inżynieria systemów zasilania wodorem from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
8 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
9 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
10 Organizacja i zarządzanie produkcją from: 03.06.2024 00:00
to: 16.09.2024 23:59
11 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
12 Podyplomowe Studia Menedżerskie – Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
13 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
14 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy from: 10.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
15 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
16 Smart Home - nowoczesne systemy sterowania inteligentnymi budynkami from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
17 Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
18 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce from: 10.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
19 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
20 Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - wdrażanie i raportowanie ESG from: 03.06.2024 00:00
to: 30.09.2024 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200